Met deze Box kunnen instellingen of eigenschappen van een specifiek programma, besturingssysteem of projectbestand worden gedefinieerd, ingevoerd, opgeslagen en geëxporteerd naar het gewenste formaat (.ini, .xml, .reg etc.) Door de aan te brengen structuur met menu's en submenu's te combineren met alle beschikbare besturingselementen (checkbox, radiobutton, combobox etc.) wordt een overzichtelijk en consistent setting-systeem mogelijk.

 

Een voorbeeld van de SettingBox, waarbij projectinstellingen van een bestand worden vastgelegd. Zichtbaar zijn o.a.

  • tekst- en memo invoervelden
  • datum selector
  • combolijst
  • herkenbare menu opbouw