Met de Windows applicatie TaxaCare op een tablet, laptop of desktop kan men snel en gemakkelijk gebouwen met hun bedrijfsinrichting inventariseren, inspecteren en taxeren. Risicofactoren en preventieve voorzieningen zijn snel met symbolen/pictogrammen op foto’s, tekeningen of plattegronden te visualiseren.

Deze applicatie is snel en flexibel te gebruiken. Met één touch of klik navigeer je binnen de diverse menu-opties en binnen de diverse opstallen of diverse adressen. Standaard kun je de inspectie of taxatie vastleggen in de volgende modules:

  • Klantgegevens
  • Risico-adres
  • Object
  • Inspectie
  • Taxatie
  • Conclusie
  • Rapportage

De huidige versie van TaxaCare is specifiek ontwikkeld voor het inventariseren, inspecteren en taxeren van agrarische opstallen en inrichtingen. In de loop van 2019 wordt Taxacare ook geschikt voor het inventariseren en inspecteren van alle andere typen (bedrijfs)gebouwen en woningen. De taxatie kostenkengetallen inclusief de bijbehorende bedrijfsinrichtingen betreffen stallen voor rundvee, varkens en pluimvee, alsmede loodsen en silo's. Bij de waardebepaling gaat men uit van de totaalkosten per m2 bruto vloeroppervlakte of per bedrijfseenheid, zoals in de agrarische sector per koe of varken. Hierbij kan men plussen of minnen met de belangrijkste kostenonderdelen (skelet, vloer, gevel, dak, inrichting) of extra ruimten, zoals melkstal, tanklokaal, afkalfstal etc.